Woodlands MRT 大牌540,五房组屋有一冷氣普通房出租,一人500

基本信息

161天之前
单间租房
Woodlands, 兀兰
$500.00
82605730

详细信息

Woodlands MRT 大牌540,五房组屋有一冷氣普通房出租,一人500,二人600,屋裏人小,現住2人,水電綱平分,可小煮, 無中介費
有意請電: 82605730
下载狮城网APP